Pananalapi: Defense (P2)

Projections: Mabilis Defense (p2)

Ang seksyon na ito ay kasalukuyang UNDER CONSTRUCTION habang ini-update upang isama ang mga bagong data 2012. Inaasahan namin na magkaroon ng IMPACT seksyon tapos na sa katapusan ng Enero.

Epekto sa Fast Defense (P2) Market

Potensyal Taunang Net Income sa pamamagitan ng Market Share

FAST FREIGHT: inaasahang MARKET SUMMARY
 
 
market ShareRevenue SharevesselsSP RevenueSP ExpenseSP Net IncomeProfit / Daluyan
1% Ibahagi1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2% Ibahagi2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3% Ibahagi3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4% Ibahagi5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5% Ibahagi6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Inaasahang Income Statement

FAST FREIGHT: inaasahang INCOME STATEMENT
 
 
# Ng Mga bangka Deployed3061115213384
market Share0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Sales48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Gastos operating-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Gross Margin26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
pamumura-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
GA-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
Interest Income164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
interes Gastos-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
pretax Income18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
income Buwis-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
net Income12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
pamumura777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Interest Income-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
interes Gastos2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
income Buwis5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
net Income21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Inaasahang Balance Sheet

FAST FREIGHT: inaasahang balanse SHEET
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ASSETS
Kasalukuyang mga ari-arian
Pagsusuri / Savings8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
Accounts Receivable481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
imbentaryo91,000185,000348,000643,0001,157,000
Ibang Kasalukuyang Asset25,00025,00025,00025,00025,000
Kabuuang Kasalukuyang Asset8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Fixed Asset
gastos91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Net Permanenteng kabuhayan90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
KABUUANG ASSET99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
PANANAGUTAN & EQUITY
liabilities
kasalukuyang Liabilities
Accounts payable220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Iba pang mga kasalukuyang pananagutan50,00050,00050,00050,00050,000
Kabuuang Kasalukuyang Liabilities270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Long Term Liabilities81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Total Liabilities81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
katarungan
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Karagdagang Bayad sa Capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Napanatiling Mga Kita12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Kabuuang Equity17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
TOTAL PANANAGUTAN & EQUITY99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Inaasahang Cash Flow

FAST FREIGHT: inaasahang CASH FLOW
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
oPERATING GAWAIN
net Income12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Adjustments sa pag-areglo Net Income
sa net cash na ibinigay ng mga pagpapatakbo:
Baguhin sa:
Accounts Receivable-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Accounts payable220,325232,149417,612789,8111,422,368
Ibang Kasalukuyang Asset-25,000----
pamumura777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
imbentaryo-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Ibang Liabilities50,000----
Net cash na ibinigay ng Operating Gawain13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
Namumuhunan GAWAIN
kagamitan-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Net cash na ibinigay ng Pamumuhunan Gawain-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
FINANCING GAWAIN
LTD Borrowings90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
LTD Paydowns-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
equity Contributions5,000,0003,000,0002,000,000--
dividend Payments-----
Net cash na ibinigay ng Financing Gawain86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Net cash pagtaas para sa panahon8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Cash sa simula ng panahon-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Cash sa katapusan ng panahong8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

buod