Lines of Business

Kumpanya Lines of Business

OUR LINES OF BUSINESS
SPI Structure

Pangkalahatang-ideya

SPI nagnanais na bumuo ng 7 linya ng negosyo at 2 sister kumpanya upang makamit ang mga layunin ng negosyo. Ang iminungkahing istraktura at posibleng nauugnay operating kasosyo ay nakalista sa tsart sa tuktok ng pahina.

mabilis Ferries

SPI nagnanais na bumuo ng 7 linya ng negosyo at 2 sister kumpanya upang makamit ang mga layunin ng negosyo. Ang iminungkahing istraktura at posibleng nauugnay operating kasosyo ay nakalista sa tsart sa tuktok ng pahina.

Tuklasin Ang aming Fast Ferry Operations

Tuklasin Ang aming Fast Ferry Fleet

Fast Freight

SPI inaasahan upang bumuo 6 subsidiary at 2 sister kumpanya upang makamit ang mga layunin ng negosyo. Ang iminungkahing istraktura at posibleng nauugnay kasosyo sa negosyo ay ang mga sumusunod:

Tuklasin Ang aming Fast Freight Operations

Tuklasin Ang aming Fast Freight Fleet

Fast Offshore Services

SPI nagnanais na bumuo ng 7 linya ng negosyo at 2 sister kumpanya upang makamit ang mga layunin ng negosyo. Ang iminungkahing istraktura at posibleng nauugnay operating kasosyo ay nakalista sa tsart sa tuktok ng pahina.

Tuklasin Ang aming Fast Offshore Operations

Tuklasin Ang aming Fast Offshore Fleet

mabilis Tugon

SPI nagnanais na bumuo ng 7 linya ng negosyo at 2 sister kumpanya upang makamit ang mga layunin ng negosyo. Ang iminungkahing istraktura at posibleng nauugnay operating kasosyo ay nakalista sa tsart sa tuktok ng pahina.

Tuklasin Ang aming Operations Mabilis Tugon

Tuklasin Ang aming Mabilis Tugon Fleet

Mabilis na pagpapadala

SPI nagnanais na bumuo ng 7 linya ng negosyo at 2 sister kumpanya upang makamit ang mga layunin ng negosyo. Ang iminungkahing istraktura at posibleng nauugnay operating kasosyo ay nakalista sa tsart sa tuktok ng pahina.

Tuklasin Ang aming Fast Shipping Operations

Tuklasin Ang aming Fast Shipping Fleet

Fast Touring

SPI nagnanais na bumuo ng 7 linya ng negosyo at 2 sister kumpanya upang makamit ang mga layunin ng negosyo. Ang iminungkahing istraktura at posibleng nauugnay operating kasosyo ay nakalista sa tsart sa tuktok ng pahina.

Tuklasin Ang aming Fast Touring Operations

Tuklasin Ang aming Fast Touring Fleet

Tuklasin ang aming mga Mabilis Getaways

P2

SPI nagnanais na bumuo ng 7 linya ng negosyo at 2 sister kumpanya upang makamit ang mga layunin ng negosyo. Ang iminungkahing istraktura at posibleng nauugnay operating kasosyo ay nakalista sa tsart sa tuktok ng pahina.

Tuklasin ang aming Defense Operations

Tuklasin ang aming Defense Fleet

Kapatid na babae KUMPANYA

SPI nagnanais na bumuo ng 7 linya ng negosyo at 2 sister kumpanya upang makamit ang mga layunin ng negosyo. Ang iminungkahing istraktura at posibleng nauugnay operating kasosyo ay nakalista sa tsart sa tuktok ng pahina.

Academy of Maritime Flight

SPI nagnanais na bumuo ng 7 linya ng negosyo at 2 sister kumpanya upang makamit ang mga layunin ng negosyo. Ang iminungkahing istraktura at posibleng nauugnay operating kasosyo ay nakalista sa tsart sa tuktok ng pahina.

Ang Academy of Maritime Flight

Sa IMFD Disenyo at Paggawa

SPI nagnanais na bumuo ng 7 linya ng negosyo at 2 sister kumpanya upang makamit ang mga layunin ng negosyo. Ang iminungkahing istraktura at posibleng nauugnay operating kasosyo ay nakalista sa tsart sa tuktok ng pahina.

IMFD Design & Manufacturing Company

Exocet Lalagyan Craft
Design & Manufacturing
Academy of Maritime Flight
Disenyo at Manufacturing