Magkatugmang Transport: OTIF

Pagbabago: Ang ITF / OTIF

"... Sa paglipas ng 40% ng transportasyon na oras sa kahabaan ng Road Silk ay nawala sa hangganan dahil sa hindi naaangkop na pamamaraan."

Statement ng Stefan Schimming

Punong kalihim

OTIF

Ang Intergovernmental Samahan para sa International carriage sa pamamagitan ng Riles