Epekto: Ang Academy

Projection: Ang Academy

Epekto sa Lokal Academy of Maritime Merkado ng Flight

Potensyal Taunang Net Income sa pamamagitan ng Market Share

Pagpapalagay
 
 
 
 
 
Taon 1Taon 2Taon 3Taon 4Taon 5
ports26140313475579
Bangka (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Pilot2581,4023,1264,7505,787
Pilot / quarter653517821,1881,447
Silid-aralan11368
Instructor1491417

Inaasahang Income Statement

Academy of Maritime flight: inaasahang INCOME pahayag
 
# Ng mga mag-aaral2581,4023,1264,7505,787
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Sales5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Gastos operating-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Gross Margin5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
pamumura-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
GA-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Interest Income149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
interes Gastos-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
pretax Income4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
income Buwis-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
net Income2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
pamumura30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Interest Income-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
interes Gastos108,675320,250525,875717,150892,675
income Buwis1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
net Income4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Inaasahang Balance Sheet

Academy of Maritime flight: inaasahang balanse
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ASSETS
Kasalukuyang mga ari-arian
Pagsusuri / Savings7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Accounts Receivable53,411290,227647,167983,3251,197,973
imbentaryo3,4507,10011,15015,20019,650
Ibang Kasalukuyang Asset25,00025,00025,00025,00025,000
Kabuuang Kasalukuyang Asset7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Fixed Asset
gastos3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Net Permanenteng kabuhayan3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
KABUUANG ASSET10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
PANANAGUTAN & EQUITY
liabilities
kasalukuyang Liabilities
Accounts payable2,06410,07022,51934,47741,958
Iba pang mga kasalukuyang pananagutan50,00050,00050,00050,00050,000
Kabuuang Kasalukuyang Liabilities52,06460,07072,51984,47791,958
Long Term Liabilities3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Total Liabilities3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
katarungan
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Karagdagang Bayad sa Capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Napanatiling Mga Kita2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Kabuuang Equity7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
TOTAL PANANAGUTAN & EQUITY10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Inaasahang Cash Flow

Academy of Maritime flight: inaasahang takbop ng pera
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
oPERATING GAWAIN
net Income2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Adjustments sa pag-areglo Net Income
sa net cash na ibinigay ng mga pagpapatakbo:
Baguhin sa:
Accounts Receivable-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Accounts payable2,0648,00612,44911,9577,481
Ibang Kasalukuyang Asset-25,000----
pamumura30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
imbentaryo-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Ibang Liabilities50,000----
Net cash na ibinigay ng Operating Gawain2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
Namumuhunan GAWAIN
kagamitan-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Net cash na ibinigay ng Pamumuhunan Gawain-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
FINANCING GAWAIN
LTD Borrowings3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD Paydowns-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
equity Contributions5,000,0003,000,0002,000,000--
dividend Payments-----
Net cash na ibinigay ng Financing Gawain8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Net cash pagtaas para sa panahon7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Cash sa simula ng panahon-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Cash sa katapusan ng panahong7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

buod