Discovery Channel: Future Ships

Makita at marinig kung ano ang iba ay may sasabihin tungkol sa Seaphantom.

Tuklasin ang higit pa sa aming Media