SP72x

Nagbibigay ang kakayahan ng pagdala ng isang standard TEU lalagyan ang SP72x, na nagpapahintulot para sa posibilidad ng paggamit ng mga Phantoms-load na may mataas na halaga at gumagawa para sa mas mabilis na pamamahagi sa re-imagining kritikal na supply ng chain.