SP54e

Ang SP54e ay nagbibigay ng isang pinalawak na bersyon para sa mataas na density ng ferry / tour pagpapatakbo.