SP38es

Ang SPes nagbibigay ng parehong pinapatakbo ng tao at hindi pinuno ang mga tauhan patrolleros para sa coastal, port at seguridad ng patong ng langis, lalo na sa Latin American market.